Občianske združenie GASTON je skupina priateľov, ktorých baví rekonštrukcia života v stredoveku.

Naším hlavným projektom je stvárenie posádky hradu Gaston, ktorý bol zrekonštruovaný templármi roku 1153. Tento hrad bol súčasťou pásu opevnení, ktorý chránil Antióchiu zo severu a v sučastnosti sa nachádza v najjužnejšej provincii Turecka. Naši členovia stvárňujú pritom postavy samotných templárov, nájomných žoldnierov, donátorov, remeselníkov či pútnikov.

Naša činnosť sa neobmedzuje len na tréningy šermu, účasť na akciách a ich organizovanie. Väčšinu odevov a vybavenia si vyrábame sami, či sa podielame na ich výrobe. Študujeme preto dobové pramene a skúšame dávno zabudnuté remeselné techniky.

V roku 2019 sme sa zapojili do Projektu Donč. Tento projekt sa zameriava na rekonštrukciu šľachtických družín na začiatku XIV. storočia na území dnešného Slovenska.