Občianske združenie GASTON sa zameriava najmä na rekonštrukciu posádky hradu Gaston, ktorý bol zrekonštruovaný templármi roku 1153. Tento hrad bol súčasťou pásu opevnení, ktorý chránil Antióchiu zo severu a v súčastnosti sa nachádza v najjužnejšej provincii Turecka. Naša činnosť sa neobmedzuje len na tréningy šermu, účasť na akciách a ich organizovanie. Väčšinu odevov a vybavenia si vyrábame sami, študujeme preto iluminácie, kroniky či rekonštruujeme rôzne remeselné techniky používané v dvanástom storočí. Na tréningoch sa venujeme scénickému aj bojovému šermu, nácviku boja vo formácii, ako aj kondičným cvičeniam. Združenie vzniklo v roku 2018 po rozpade KVH Bagras.