máj 29, 2017

Projekty

Templárska posádka hradu Gaston (1153-1189 AD.)

Jedným z klúčových projektov nášho združenia, na ktorý kladieme hlavný dôraz, je čo najautentickejšia rekoštrukcia posádky hradu Gaston, ktorý bol prebudovaný templármi roku 1153 na zvyškoch Byzantskej pevnosti severne od Antióchie. Obdobie, na ktoré sa zameriavame končí rokom 1189, kedy posádka kapitulovala pred vojskom Kurdského vojvodcu Saladína počas obliehania.

Do tohto projektu sú zapojení všetci naši členovia. Posádku pohraničného hradu Gaston by tvorilo niekoľko rytierov a väčší počet služobných bratov, turkopolov ale aj žoldnierov. Na podujatia putujeme s naším stanovým táborom a dobovým nábytkom, jednoduchou kuchyňou a tiež poľnom kaplnkou.

Naša rekonštrukcia sa však okrem hmotnej kultúry zaoberá aj divadelným stvárnením každodenného rehoľného života, štúdiom dobových prameňov či výrobou vybavenia.

Trakčný trebuchet

V Júni 2018 sme začali s výrobou takčného trebuchetu z borovicových hranolov. O nákresy a plány sa postaral služobný brat Pierre zatiaľ čo na samotnej práci na dreve sa podielali všetci naši členovia zúčastnení na podujatiach.

Rozhodli sme sa vrhač kameňov vyrábať najmä na podujatiach či teambuildingoch a to najmä nástrojmi podobnými tým dobovým.

Tieto trebuchety neboli určené na ničenie hradieb ale na ostrieľovanie obrancov hradieb či naopak streľbu na útočníkov z hradieb. Rameno je uvádzané do pohybe pomocou lán trhaných ľuďmi.