marec 15, 2017

Spolupracujeme

V tejto sekcii nájdete našich partnerov či združenia s podobným zameraním s ktorými spolupracujeme.

SOH Milites Nobiles

https://www.facebook.com/MilitesNobiles/ ; http://militesnobiles.sk/

Spolok oživenej histórie Milites Nobiles sa primárne zaoberá vojenstvom, bežným životom a duchovnom, v druhej polovici 12.storočia, s geografickým zameraním na Severné Uhorsko.

Snažíme sa čo najvernejšie vybudovať dvor nitrianskeho župana v tomto období. Dominantou projektu je, pochopiteľne, vojenstvo – rekonštrukcia dobových vojenských odvetví, autenticita zbraní a výstroje, nácvik formácii a účasť v bitkách. Nezabúdame, samozrejme, ani na ostatné odvetvia dobového života – remeslá, duchovný život, kratochvíle a pod. Špeciálny dôraz kladieme na život v tábore.

Horúcou novinkou je projekt Donč 1301 – 1321. www.facebook.com/projektDonch